දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉහල බදු ආදායමක්

දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට මෙම වසරේදි ලබාදුන් රුපියල් බිලියන 915 ක් ඉපැයිමේ ඉලක්කයෙන් සියයට 68.4 ක් පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදි සොයා අවසන්

Read more

රජයේ හිග ආදායම් බදු ගෙවීමට ලබාදි තිබු සහන කාලය අදින් අවසන්

රජයේ හිග ආදායම් බදු ගෙවීමට ලබාදි තිබු සහන කාලය අදින් අවසන් වෙය. මෙරට ආදායම් බදු ගෙවිය යුතු විශාල පිරිසක් සිටිති.

Read more

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හමුවේ රජයට ලැබිය යුතු විශාල ආදායමක් අහිමි වූ බව මුදල් ඇමතිවරයා කියයි

ලොවටම බලපා ඇති කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් රජයට ලැබිය යුතු රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ හැටදහසක පමණ මුදලක් අහිමි වි ඇතැයි මුදල්

Read more

පළමු කාර්තුවේ බදු ආදායම් ඉලක්කයෙන් සියයට 98ක් සපුරා අවසන්

දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට මේ වසරේ පළමු මාස 3 සඳහා ලබාදුන් බදු ආදායම් ඉලක්කයෙන් සියයට 98ක් සපුරා අවසන් බව රජයේ මුදල්

Read more

පළමු මාස ත්‍රිත්වය තුල දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සියයට 98 ක බදු ඉලක්කය සපුරයි

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට පළමු මාස 03 සඳහා ලබාදුන් බදු ආදායම් ඉලක්කයෙන් සියයට 98 ක් සපුරා අවසන් බව රජයේ මුදල් පිළිබඳ

Read more

අතුරු නිෂ්පාදන සඳහා මහා පරිමානයෙන් වී මිලදී ගැනිමට සීමා

බීර නිෂ්පාදනය වැනි අතුරු නිෂ්පාදන සඳහා මහා පරිමානයෙන් වී මිලදී ගැනිම සීමා කලයුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙයි.

Read more