ශ්‍රීී ලංකාව කොරෝනා රතු අවදානම් කලාපයෙන් කොල කලාපයට

ශ්‍රිී ලංකාව කොරෝනා රතු අවදානම් කලාපයෙන් කොල කලාපයට එක් කෙරේ. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඇතුඵ අන්තර්ජාතික සංවිධාන කිහිපයක් එලෙස ශ්‍රීී ලංකාව

Read more

චීනය රටවල් සියයකට වැඩි සංඛ්‍යාවකට කෝවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 500 ක් ලබාදි අවසන්

චීනය මේ වනවිට රටවල් සියයකට වැඩි සංඛ්‍යාවකට සහ අන්තර්ජාතික සංවිධාන වෙත කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 500 ක් නොමිලේ ලබාදී තිබේ.

Read more

විදෙස් ණය නිසිපරිදි ආපසු ගෙවීම ප්‍රතිපත්තිය බව රජය පවසයි

විවිධ රටවලින් ජාත්‍යන්තර ආයතන වලින් ගත් ණය අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතු දිනයට ගෙවා අවසන්කිරිම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ්

Read more