වාරි සෞභාග්‍යා වැඩසටහන යටතේ වැව් 1500 ක් ප්‍රතිසංස්කරණයට

වාරි සෞභාග්‍යා වැඩසටහන යටතේ වැව් 1500 ක් මේ වසරේදී ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරෙන බව වාරිමාර්ග අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරු නිහාල් සිරිවර්ධන මහතා පවසයි.

Read more

තද වැසි හේතුවෙන් වැව් 29 ක වාන්දොරටු විවෘත කෙරේ

ප්‍රදේශයට පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ජල මට්ටම ඉහළ යාමත් සමග මින්නේරිය හා කවුඩුල්ල වැව්වල වාන්දොරටු 2 බැගින් විවෘත කෙරේ. මේ

Read more