වාරි සෞභාග්‍යා වැඩසටහන යටතේ වැව් 1500 ක් ප්‍රතිසංස්කරණයට

වාරි සෞභාග්‍යා වැඩසටහන යටතේ වැව් 1500 ක් මේ වසරේදී ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරෙන බව වාරිමාර්ග අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරු නිහාල් සිරිවර්ධන මහතා පවසයි.

Read more

කළුතර ඵෙතිහාසික රෙමුණ වැව සංවර්ධනය

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ඵෙතිහාසික රෙමුණ වැව සංවර්ධනය කිරිමේ කටයුතු දැන් ක්‍රියාත්මකය. වාරි සෞභාග්‍යයා වැඩසටහනට සමගාමිව එය සිදුකෙරෙන බව මදුරාවල ප්‍රාදේශිය

Read more

නිදහස් උළෙලට සමගාමිව වාරි සෞභාග්‍යයා වැඩසටහන ලබන සිකුරාදා ඇරඹෙයි

වාරි සෞභාග්‍යයා වැඩසටහන ජනාධීපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලබන සිකුරාදා ඇරඹේ. මේ යටතේ වැව් පන්දහසක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමට කටයුතු යොදා ඇතැයි

Read more