ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට ජපානයේ වැඩි රැකියා අවස්ථා

වත්මන් ඩොලර් අර්බුදයට ඇති එකම විසදුම විගමණික සේවකයනගේ ප්‍රේෂණ රටේ බැංකු ක්‍රමය මගින් රටට ගෙන්වා ගැනීම බව ඇමති මනුෂ නානායක්කාර

Read more