බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

Julie Chung

දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

ඇමරිකාවෙන් ඩොලර් මිලියන 39.6 ක ඖෂධ පරිත්‍යාගයක්

ඇමරිකා එක්සත් රාජධානියේ හෙල්ප් ලයින් ලංකා සමාගම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 39 .6 ක් වටිනා ඖෂධ තොගයක් මෙරටට පරිත්‍යාග කරයි. මෙරට

Read More
දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

මෙරට ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීමට ඇමෙරිකාවේ පුර්ණ සහාය

මෙරට ආර්ථික ගැටඑ’ව විසඳීමට ඇමෙරිකාවේ සහාය පළවෙයි’ ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපති ජුලි චන්ග් මහත්විය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊයේ හමුවු

Read More
දේශීය පුවත්

ශ්‍රිී ලංකාවේ කිරි නිෂ්පාදනයට ඇමරිකවේ සහය

ශ්‍රිී ලංකාවේ කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඇමරිකාව ඩොලර් දෙකෝටි 70 ලක්ෂයක් පිරිනමයි. ඊට අදාල ගිවිසුමට පසුගියදා අත්සන් තැබිණි.

Read More
දේශීය පුවත්

වසර 2025 වනවිට ශ්‍රි ලංකාව බිම්බෝම්බ වලින් තොර රටක්

වසර 2025 වනවිට ශ්‍රි ලංකාව බිම්බෝම්බ වලින් තොරව රටක් බවට පත් කිරිමට ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට අමෙරිකාවේ පුර්ණ සහාය පළ වෙයි.

Read More
දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

ශ්‍රි ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවලට අමෙරිකාවේ සහාය

ශ්‍රි ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවලට ණය පහසුකම් ලබාදෙන බව අමෙරිකානු තානාපති ජූලි චන්ග් මහත්මිය පවසයි. ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත්

Read More
දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

ශ්‍රී ලංකාව සමග ශක්තිමත් දේශපාලන සහ ආර්ථික හවුල්කාරීත්වයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අමෙරිකාව සුදානම්.

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාව සමග ශක්තිමත් දේශපාලන සහ ආර්ථික හවුල්කාරීත්වයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සදහා කැපවී සිටින බව ශ්‍රී ලංකාවේ නව

Read More