කල්‍යාණි රන් පිවිසුම නව කැළණි පාලම ජනපති හා අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට

මෙරට පලමු වරට අධි තාක්ෂණික කේබල් මත ඉදිකල කල්‍යාණි රන් පිවිසුම නව කැළණි පාලම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අග්‍රමාත්‍ය

Read more