කල්‍යාණි රන් පිවිසුම නව කැළණි පාලම ජනපති හා අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට

මෙරට පලමු වරට අධි තාක්ෂණික කේබල් මත ඉදිකල කල්‍යාණි රන් පිවිසුම නව කැළණි පාලම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අග්‍රමාත්‍ය

Read more

කැලණියේ කල්‍යාණි රන්පිවිසුම හෙට විවෘත වේ

ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රථම වරට අධි තාක්ෂණික කේබල් මත ඉදිරිකළ නව කැලණි පාලම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ

Read more

යුක්තිය පසඳලීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා රටපුරා අධිකරණ ශාලා 100 ක්

යුක්තිය පසඳලීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා රටපුරා අධිකරණ ශාලා 100 ක් ඉදිකිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවෙයි. මීට අමතරව නව ඛණිජ සම්පත්

Read more