දරුවන්ට උගන්වමින් තම ඉල්ලීම් දිනා ගන්නැයි මහා සංඝරත්නය ගුරු සංගම්වලින් ඉල්ලති

දරුවන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම කෙරෙහි අන් සියල්ලටම වඩා අවධානය යොමු කරන්නැයි මහනායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය වර්ජනයේ නිරත ගුරු

Read more

සාමාන්‍ය පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම ලබන 27 වනදා සිට

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම ලබන 27 වනදා ආරම්භ කරන බව මහාචාර්යය ජී එල් පීරිස්

Read more

පහසුකම් සපිරි ජාතික පාසල් දහසක් ස්ථාපනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ඇරඹෙයි

මෙරට පාසල් පද්ධතිය තුළ පහසුකම් සපිරි ජාතික පාසල් දහසක් ස්ථාපනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ඇරඹේ. සමාරම්භක උත්සවය ඇමති මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස්

Read more