බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

Lahugala Special Task Force

දේශීය පුවත්

නිති විරෝධීව ඩිසල් රැස් කළ දෙදෙනෙකු අත් අඩංගුවට

නිති විරෝධීව ඩිසල් රැස් කර ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි දෙදෙනෙකු පොතුවිල් ප්‍රදේශයේ දි අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ලාහුගල විශේෂ කාර්ය බලකා

Read More