ඉන්දියා හා බංග්ලාදේශ ගංවතුරෙන් ලක්ෂ ගණනක් අවතැන්

ඉන්දියාව හා බංග්ලාදේශයට බලපා ඇති ගංවතුර හේතුවෙන් ලක්ෂ ගණනක් අවතැන් වෙති. මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 59 කි.

Read more

මාවනැල්ල දෙවනගල පස්කන්දක් කඩා වැටිමෙන් අතුරුදන්ව සිටි පුද්ගලයන් සිව්දෙනාගේ මළ සිරුරු සොයාගැනේ

මාවනැල්ල දෙවනගල ප්‍රදේශයේ පස්කන්දක් කඩා වැටිමෙන් සිදුවු අනතුරින් අතුරුදන්ව සිටි පුද්ගලයන් සිව්දෙනාගේම සිරුරු මේ වන විට සොයාගෙන තිබේ. එම නිවසේ

Read more

නව ඉදිකිරිමක් කරද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය දැනුවත් කරන්නැයි ඉල්ලිමක්

අලුතින් ඉදිකිරිමක් කරන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය දැනුවත් කරන්නැයි එම සංවිධානයේ නායයෑම් පර්යේෂණ හා අවධානම් කළමනාකරණ

Read more