ලතා මංගේස්කාර්ටත් කොරෝනා

ප්‍රවීණ ඉන්දීය ගායිකා ලතා මංගේෂ්කාර් මහත්මිය කොරෝනා ආසාදනය විීම හේතුවෙන් රෝහල් ගතකර ඇත. 92 හැවිරිදි ඇය මේ වනවිට දැඩි සත්කාර

Read more