ඉන්දියා හා බංග්ලාදේශ ගංවතුරෙන් ලක්ෂ ගණනක් අවතැන්

ඉන්දියාව හා බංග්ලාදේශයට බලපා ඇති ගංවතුර හේතුවෙන් ලක්ෂ ගණනක් අවතැන් වෙති. මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 59 කි.

Read more

අකුණු සැර වැදිමකින් පුද්ගලයෝ 25 ක් රෝහලට

අකුණු සැර වැදිමක් හේතුවෙන් මාවනැල්ල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෝ 25 දෙනෙක් රෝහල්ගත කෙරෙති. මාවනැල්ල බැමිණිවත්ත සුසාන භුමියේ අවමංගල්‍යයකට සහභාගි වෙමින් සිටි පිරිසක්

Read more