ගෘහස්ථ ගෑස් භාවිතය අනාරක්ෂිත බවට පළවන වාර්තා ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ගෘහස්ථ ගෑස් භාවිතය අනාරක්ෂිත බවට මේ දිනවල විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළවන වාර්තා සාවද්‍ය බවත් හා පදනම්විරහිත බවත් ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම

Read more

වෙළඳපොලේ පවතින ගෑස් හිගයට ස්ථීර විසඳුම්

මේ දිනවල වෙළදපොලෙහි පවතින ගෑස් හිගයට පිළියමක් ලෙස දිනකට ගෑස් සිලින්ඩර ලක්ෂයක් වෙළදපොළට නිකුත් කරන බව ලිට්‍රො ගෑස් සමාගමේ අලෙවි

Read more

ගෑස් මිල වැඩි කිරීමේ කිසිදු තීරණයක් ගෙන නැහැ

ලිට්රෝ ගෑස් මිල වැඩි කිරීමේ කිසිදු තීරණයක් ගෙන නැතැයි වාසුදේව නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා පවසයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇමති මණ්ඩල හමුවේදී කිසිදු තීරණයක්

Read more

උත්සව සමයේදී හිගයකින් තොරව ගෑස්

උත්සව සමයේදී හිගයකින් තොරව පාරිභෝගිකයාට ගෑස් ලබාදීමට සුදානම් බව ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති අනිල් කොස්වත්ත මහතා පවසයි. ලෝක වෙලෙදපොලේ ගෑස්

Read more