ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය අහිමි වෙයි

ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රෝන් මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් පාලක පක්ෂයට එරට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය අහිමි වෙයි. ඊයේ පැවති මැතිවරණයෙන් ඔහුගේ පක්ෂය ජය

Read more