ග්ලයිෆෝසෙට් තහනම ඉවතට

ග්ලයිෆෝසෙට් තහනම ඉවත් කෙරේ. එය ඉවත් කර ඇත්තේ වසර 7 කට පසුවය. ඊට අදාළ ගැසට් පත්‍රය මුද්‍රණය කිරිමට අදාළ දැනුම්

Read more

යුරියා පොහොර අද සිට ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානවලින්

මෙවර මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය සම්පුර්ණ යුරියා පොහොර ප්‍රමාණය අද සිට සියලුම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මගින් නිකුත් කරන

Read more

ගොවින්ට සපයන යුරියා පොහොර ප්‍රමාණය වැඩි කෙරේ

වගා කටයුතු සදහා ගොවින්ට සපයන යුරියා පොහොර ප්‍රමාණය වැඩි කෙරේ. ඊට අදාළ චක්‍ර ලේඛය අද නිකුත් කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

Read more

බිත්තර හා කුකුල්මස් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක්

මෙරට බිත්තර හා කුකුල්මස් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් වහා සකස් කරන්නැයි ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා නිලධාරින්ට උපදෙස්

Read more

ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉවත් කිරීමට තීරණයක්

ග්ලයිෆොසෙට් වල් නාශක තහනම ඉවත් කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සුදානම් බව ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කරයි. තිරසර බව සමග ආහාර

Read more

වී මිලදී ගැනීම සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 300

වී මිලදී ගැනීම සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 300 ක් මේ සතිය තුලදී ලබා දෙන බව කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා

Read more

ඉන්දිය ආධාර යටතේ ලැබුනු දෙවන පොහොර තොගය මෙරටට

ඉන්දිය ආධාර වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙරටට ලැබුනු දෙවන පොහොර තොගය බෙදාහැරීමේදී තේ හා බඩඉරිගු වගාකරුවන්ට ප්‍රමුඛත්වය දෙන බව ඇමති මහින්ද අමරවීර

Read more

මහ කන්නයේදී බඩඉරිඟු ගොවීන්ටත් යූරියා

මහ කන්නයේ බඩඉරිඟු වගා කරන ගොවීන්ට අවශ්‍ය යූරියා පොහොර ලබා දීම සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ලියාපදිංචි කිරීම දැන් සිදු කෙරේ.

Read more

යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම ඇරඹෙයි

යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම අද සිට ඇරඹෙයි. එම සුදානම පීලිබඳව ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති නීල්

Read more

මහ කන්නයෙන් පසු සහල් ආනයනය අත්හිටුවන බව කෘෂිකර්ම ඇමති කියයි

එලඹෙන මහ කන්නයේ පසු සහල් ආනයනය නොකරන බව ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා කියයි. රටේ සහල් අවශ්‍යතාව සපුරාලීමේ අභියෝගය මෙරට ගොවිජනතාව

Read more