බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

Meals are Regularized

අවධානය පිණිසයිදේශීය පුවත්

පාසල් සිසුන් සඳහා ලබාදෙන ආහාර වේල විධිමත් කෙරේ

පාසල් සිසුන් සදහා ලබාදෙන ආහාර වේල විධිමත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් මහින්ද යාපා මහතා පවසයි. පෝෂණ

Read More