චීනය තායිවානය අවට මුහුදේ හමුදා අභ්‍යාසයක් අරඹයි

චීනය තායිවානය අවට මුහුදේ දින 05 ක හමුදා අභ්‍යාසයක් අරඹයි. ඇමෙරිකානු කථානායක නැන්සි පෙලෝසි මහත්මිය තායිවානයේ සිදුකළ සංචාරයෙන් පසුව චීනය

Read more