ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22 වන සංශෝධනය ලගදීම පාර්ලිමේන්තුවට

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22 වන සංශෝධනය ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන බව

Read more

නව ඇමතිවරු කිහිප දෙනෙක්ම රාජකාරි අරඹයි

මේ අතර අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාද අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ දී රාජකාරි ආරම්භ කළේය.

Read more