ආයෝජනයට හිතකර ශ්‍රම බලකායක්

ආයෝජනයට හිතකර ශ්‍රම බලකායක් පිහිටුවීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කෙරේ. කම්කරු අමාත්‍යංශය ඒ සදහා මුලික වී ක්‍රියා කරයි. කම්කරු ක්‍ෂේත්‍රයේ මතුවී ඇති

Read more

කම්කරු නඩු 26 දහසක් විමර්ශනය සදහා ඒකරාශි වී ඇතැයි කම්කරු ඇමතිවරයා කියයි

පෞද්ගලික ආයතන රාජ්‍ය සංස්ථා. ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ඇතුලු සේවක අර්ථසාධකය හිමි සේවකයන්ට අදාළ කම්කරු නඩු 26 දහසක් පමණ විමර්ශනය සදහා ඒකරාශීවී

Read more

අනතුරුවලදී ගෙවන උපරිම කම්කරු වන්දි මුදල රුපියල් ලක්ෂ 20 දක්වා ඉහල නැංවෙයි

සේවයේ නිරතව සිටියදී සිදුවන හදිසි අනතුරු හේතුවෙන් අගතියට පතවන සේවකයන්ට ප්‍රතිලාභ වැඩිකිරීම සදහා වන කම්කර වන්දි සංාෙශා්ධන පනත දෙවනවර කියවීම

Read more

සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලින් සියයට 30 ක් ගැනිමේ ක්‍රමවේදය සරල කෙරේ.

සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලින් සියයට 30 ක කොටස ලබා ගැනීමේ ක්‍රමය වඩාත් සරල කිරීමට යයි. දැනට අනුගමනය අනුගමනය කෙරෙන ක්‍රියාවලිය

Read more

වෘත්තිය අයිතිවාසිකම් සුරැකීම රජය වගකීමක් ලෙස සලකන බව කම්කරු ඇමතිවරයා කියයි.

වෘත්තිය අයිතිවාසිකම් සුරැකීම හා වැඩකරන ජනතාවට සුරක්ෂිත වාතාවරණයක් ගොඩනැංවීම කම්කරු අමාත්‍යංශයේ වගකිම ලෙස සලකන බව ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

Read more

පෞද්ගලික අංශයේ වැටුප් වැඩිකිරීම් වලට අදාළව සාකච්ඡා

පෞද්ගලික අංශයේ වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිති ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව මේ වනවිට වෘත්තීය සමිති හා හාම්පුතුන් සමග සාකච්ඡා කරමින්

Read more

ශ්‍රමිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකිමට සහ සුබසාධනය උදෙසා නව පනතක්

ශ්‍රමිකයන්ගේ වෘත්තිය අයිතිවාසිකම් සුරැකිම සහ සෞඛ්‍ය හා සුබසාධනය උදෙසා නව පනතක් හදුන්වාදිමට රජය සැලසුම් කරයි. කම්කරු අමාත්‍යංශය ඇතුලු අමාත්‍යංශ කිහිපයක

Read more

තරුණ තරුණියන් ලක්‍ෂයකට විදේශීය ඉල්ලුමට සරිලන වෘත්තීය පුහුණුවක්

විදේශයන්හි පවතින විවිධ වෘත්තීන් 25 ක ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි මෙරට තරුණ තරුණියන් ලක්‍ෂයක් ඉහළ වෘත්තීය නිපුනතාවයෙන් එම රැකියා සඳහා සුදානම්

Read more

වතු කම්කරු වැටුප රුපියල් දහස දක්වා ඉහළ නැංවීමේ සදහා වන විකල්ප යෝජනා ඇමති මණ්ඩලයට

වතු කම්කරු ජනතාවට රුපියල් දහසක අවම දෛනික වැටුපක් ගෙවීම සදහා රජය ගෙන ඇති තිරණය කිසිසේත් වෙනස් නොකරන බව ඇමති නිමල්

Read more

වතු කම්කරු දෛනික වැටුප පිලිබද අවසන් තීරණය අනිද්දා

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියක් දහස දක්වා වැඩි කිරීමට අදාල අවසන් තීරණය අනිද්දා ගන්නා බව කම්කරු අමාත්‍යාංශය පවසයි. මේ සම්බන්ධයෙන්

Read more