ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලා අස්වු බව පාර්ලිමේන්තුවට නිවේදනය කෙරේ

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10 ට රැස්විය. එහිදි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වු බව තමන් වෙත ලිඛිතව දැනුම් දුන්

Read more

නව ජනාධිපතිවරයෙකු තෝරා පත්කර ගැනීම ලබන 20 වැනිදා

නව ජනාධිපතිවරයෙකු තෝරා ගැනීම ලබන 20 වැනිදා සිදුකෙරේ. ඒ සදහා එදින පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. නාමයෝජනා භාර ගැනීම ලබන

Read more