ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ලංකා ගල්අගුරු සමාගමේ නිලධාරීන් අතර හමුවක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ලංකා ගල් අගුරු සමාගමේ නිලධාරීන් අතර සාකච්ඡාවක් ඊයේ පැවැත්විණි. නොරොච්චෝලේ බලාගාරයට අවශ්‍ය ගල් අගුරු ලබාගැනීම සහ

Read more

ගල් අගුරු නැව් 7 ක් දිවයිනට

ගල් අගුරු රැගත් නැව් 7 ක් දිවයිනට ලගාවෙමින් පවතින බව ගල් අගුරු සමාගමේ සභාපති ෂෙහාන් සුමණසේකර මහතා කියයි. පළමු නැව

Read more

නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ අක්‍රීයවු විදුලි ජනන යන්ත්‍රය ලබන 07 වැනිදා යලි ජාතික පද්ධතියට

නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ දැනට අක්‍රීයව ඇති විදුලි ජනන යන්ත්‍රය ලබන 07 වැනිදා වනවිට යථාතත්ත්වයට පත්කර ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක්කිරීමට හැකි

Read more