දකුණු කොරියානු සහ එක්සත් ජනපද හමුදා ඒකාබද්ධ ගුවන් අභ්‍යාසයක

දකුණු කොරියානු සහ එක්සත් ජනපද හමුදා දෙවන වරටත් ඒකාබද්ධ ගුවන් අභ්‍යාසයක නිරතවේ. උතුරු කොරියාව ජපාන මුහුදු දෙසට බැලැස්ටික් මිසයිලයක් දියත්

Read more

උතුරු කොරියාව තවත්  මිසයිලයක් අත්හදා බලයි

උතුරු කොරියාව තවත්  මිසයිලයක් අත්හදා බලයි.  එය රටවල් දෙකක මුහුදු සිමා ඔස්සේ ගමන් කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය  වාර්තා කරයි. උතුරු

Read more

කොරෝනා මර්දන සටන ජයගත් බව උතුරු කොරියානු නායකයා කියයි

කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරිමේ සටනේදි තම රට ජයගත් බව උතුරු කොරියානු නායක කිම්ජොන් උන් මහතා පවසයි. උතුරු කොරියාව කොරෝනා වෛරසයෙන්

Read more

කොරෝනා මර්දන සටන ජයගත් බව උතුරු කොරියානු නායකයා කියයි

කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරිමේ සටනේදි තම රට ජයගත් බව උතුරු කොරියානු නායක කිම්ජොන් උන් මහතා පවසයි. උතුරු කොරියාව කොරෝනා වෛරසයෙන්

Read more

උතුරු කොරියාව යලිත් විශාල ප්‍රමාණයේ මිසයිල අත්හදා බැලීමක්

උතුරු කොරියාව 2017 වසරින් පසු සිය විශාලතම මිසයිල අත්හදා බැලීම සිදු කරයි. එය ජපානය දකුණු කොරියාව සහ එක්සත් ජනපදයේ දැඩි

Read more

තම රට අධිධ්වනිත මිසයිලයක් අත්හදා බැලු බවට උතුරු කොරියාව ප්‍රකාශ කරයි.

තම රට අධිධ්වනිත මිසයිලයක් අත්හදා බැලු බවට උතුරු කොරියාව ප්‍රකාශ කරයි. එරට රාජ්‍ය මාධ්‍ය මගින් ඒ බව සනාථ කර තිබෙ.්

Read more

උතුරු කොරියාව නව බැලස්ටික් මිසයිල දෙකක් අත්හදා බලයි

උතුරු කොරියාව අලුතින් බැලස්ටික් මිසයිල දෙකක් අත්හදා බලයි. ජපාන රජය පෙන්වා දෙන්නේ අද උදෑසන ඒවා ගුවනට මුදාහැර ඇති බවයි. මේ

Read more

උතුරු කොරියාව සහ දකුණු කොරියාව ඊයේ බැලැස්ටික් මිසයිල අත්හදා බලයි

උතුරු කොරියාව සහ දකුණු කොරියාව ඊයේ බැලැස්ටික් මිසයිල අත්හදා බැලීම් සිදු කළේය. උතුරු කොරියාවේ මිසයිල අත්හදා බැලීම පළමුව සිදු වු

Read more

රුසියාවෙන් නැවතවරක් උතුරු කොරියාවට කොවිඩ් එන්නත්

රුසියාව නැවතවරක් උතුරු කොරියාවට කොවිඩ් එන්නත් ලබාදී තිබේ. මීට පෙර ද රුසියාව එරටට කොවිඩ් එන්නත් ලබාදී තිබින. කොවිඩ් එන්නත් සහ

Read more

උතුරු කොරියාව අමෙරිකාව සමග සංවාදයකට සූදානම්

තම රට අමෙරිකාව සමග සංවාදයකට සූදානම් විය යුතු බව උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන් උන් පවසයි. රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ස්ථාපිත

Read more