ඉදිරියේදි ලොව තුළ න්‍යෂ්ටික යුද්ධක් ඇතිවේ යැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් අනතුරු ඇගවිමක්

ඉදිරියේදී ලොව තුළ න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක් හට ගැනීමේ අවදානමක් පවතින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටරෙස් මහතා අනතුරු අගවයි. යුක්රේනය

Read more