වී අළෙවි මණ්ඩලය මගින් වී මිලදී ගැනීම අඛණ්ඩව

වී අළෙවි මණ්ඩලය මගින් වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මකයි. ප්‍රමිතිගත වී පමණක් මිලදී ගන්නා බව මණඩලයේ සභාපති නීල් ද

Read more

යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම ඇරඹෙයි

යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම අද සිට ඇරඹෙයි. එම සුදානම පීලිබඳව ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති නීල්

Read more

යල කන්නයේ වී මිලදි ගැනිම අද සිට

යල කන්නයේ වී මිලදි ගැනිමේ පළමු අදියර සදහා වි අලෙවි මණ්ඩලය රුපියල් කෝටි 200 ක් වෙන් කර තිබෙ. වී මිලදි

Read more

යල කන්නයේ වී අස්වනු සඳහා උපරිම මිලක්

වී අලෙවි මණ්ඩලය වී මිලදි ගැනීමට අමතරව සහල් වෙළෙඳපළට සැපයීමේ කාර්යයටද පිවිසෙයි. ඒ අනුව මෙවර යල කන්නයේ වී අස්වනු මිලදි

Read more

ඉන්ධන අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්නැයි රජය ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

ඉන්ධන අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්නැයි බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය. ඉන්ධන අඛන්ඩව සැපයීම තහවුරු කිරීම සඳහා උපදේශක කමිටුවක් හා නිලධාරි

Read more

පී එම් බී රයිස් සහල් අලෙවිසලක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී

වී අලෙවි මණ්ඩලය සතුව ඇති වී තොග උපයෝගී කර ගනිමින් නිපදවන පී එම් බී රයිස් සහල් අලෙවිසලක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී

Read more

රජයේ පී එම් බී සහල් හෙට සිට

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ වී තොග උපයෝගි කර ගනිමින් සකස් කළ පී එම් බී රයිස් සහල් වෙළෙඳපොළට නිල වශයෙන් නිකුත් කිරීම

Read more

වී අලෙවි මණ්ඩලයෙන් පාලන මිලටත් අඩුවෙන් වෙළෙඳපොළට සහල්

වී අලෙවි මණ්ඩලය තමන් සතු වී තොග සහල් බවට පත්කර මේ වනවිට වෙළෙඳපොළට නිකුත් කර තිබේ. ඒවා වෙළෙඳපොළේ පාලන මිලට

Read more

වී අලෙවි මණ්ඩලයෙන් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් දසදහසක් වෙළෙඳපොළට

වී අලෙවි මණ්ඩලය සතුව පවතින වී තොග උපයෝගි කරගෙන මාසිකව සහල් මෙට්‍රික් ටොන් දසදහසක් වෙළෙඳපොලට නිකුත් කරන්නැයි ඇමති මහින්ද අමරවීර

Read more

වී අලෙවි මණ්ඩලය මගින් වී මෙට්‍රික් ටොන් 43 000 ක් සහල් කර වෙළෙඳපොලට

තමන් සතු වී මෙට්‍රික් ටොන් 43 දහසක් සහල් වශයෙන් සකස් කර වෙළෙඳපොලට නිකුත් කරන්නැයි ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා වී අලෙවි

Read more