රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගිය යුතු බව අගමැති කියයි

රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගිය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. ඒ සමග පාර්ෙලිමේන්තුවට දොස් පවරන සංස්කෘතිය වෙනස්කල යුතුය. ඒ සඳහා

Read more

රට හමුවේ ඇති අභියෝග ජය ගැනීමට නව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමත්වනු ඇතැයි විවිධ පාර්ශවලින් අනාවැකි පලවෙයි

වත්මන් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අභියෝග භාරගැනීමට හා ජය ගැනීමට හැකියාව ඇති පරිනත අත්දැකීම් බහුල දේශපාලනඥයෙකු බව වජිර අබේවර්ධන මහතා

Read more