වෘත්තිය සමිති මුවාවෙන් ක්‍රියාත්මක ත්‍රස්තවාදයට නිතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව අවධාරණය කෙරේ

වෘත්තිය සමිති මුවාවෙන් රටතුල ත්‍රස්තවාදයක් ක්‍රියාත්මක වන බවට චෝදනා එල්ලවෙයි. ඇතැම් වෘත්තිය සමිති නායකයින් සහ ඒවායේ සාමාජිකයින් රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ රාජකාරිවලට

Read more

විදුලි ගාස්තු ඉහල නැංවීම සම්බන්ධයෙන් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට කිසිවක් දැනුම්දී නැතැයි කොමිසමේ සාමාජික මොහාන් සමරනායක මහතා කියයි

විදුලි ගාස්තු ඉහල නැංවීම සම්බන්ධයෙන් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට කිසිවක් දැනුම්දී නැතැයි කොමිසමේ සාමාජික මොහාන් සමරනායක මහතා කියයි. ඇමති

Read more

පෙබරවාරි 15 දක්වා විදුලි බිල තවකාලිකව වැඩි කෙරේ

පෙබරවාරි 15 දක්වා විදුලි බිල තවකාලිකව වැඩි කරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි. එ සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබි

Read more