මහනුවර සිව්වැනි රන්දෝලි පෙරහර අද

මහනුවර ඓතිහාසික ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ සිව්වැනි රන්දෝලි පෙරහර අද විීදි සංචාරය කරයි. අවසන් රන්දෝලි පෙරහර නිකිණි පුර පසලොස්වක පොහොය යෙදෙන

Read more

මහනුවර ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ කප සිටුවීම ලබන සිකුරාදා අලුයම

මහනුවර ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ කප සිටුවීමේ චාරිත්‍රයට අනුව අලුත් නුවර ශ්‍රී දැඩිමුණ්ඩ දේවාලයේ සිට මහනුවර විෂ්ණු දේවාලය දක්වා කප රැගෙන

Read more