සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ වසරේ රුපියල් කෝටි 16500 ක ආදායම් ඉලක්කයක්

පසුගිය වසරේ ලැබූ සුරාබදු ආදායමට සමාන මුදලක් මේ වසරේ මුල් මාස 11 තුළ රැස් කර ගැනිමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සමත් වී

Read more

මඩකලපුව, පුන්නකුඩා ප්‍රදේශයේ රෙදිපිළි උද්‍යානයක් ඉදි කිරීමට සැළසුම්

රෙදිපිළි අමුද්‍රව්‍ය දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීමේ අරමුණ ඇතුව මඩකලපුව, පුන්නකුඩා ප්‍රදේශයේ රෙදිපිළි උද්‍යානයක් ඉදි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සැළසුම් කරයි.

Read more

තිරිගුපිටි මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කෙරේ

තිරිගුපිටි මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කරන බව රාජ්‍ය ඇමති ඩී. බී. හේරත් මහතා කියයි. තිරිගුපිටි මෙට්‍රික් ටොන් හතලිස්දහසක් ආනයනය කිරිමට

Read more

2021 ශිල්ප අභිමානී ජනාධිපති හස්ත කර්මාන්ත සම්මාන උළෙල ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට විශාල දායකත්වයක් ලබාදෙන හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන්ගේ කලා කුසලතා ඇගයීම රටේ සංස්කෘතිය අනාගත පරපුරට දායාද කිරීමක් බව

Read more