ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත පිරිසක් අද දිවයිනට

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවට සපයන ණය සම්බන්ධයෙන් වන කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ ගිවිසුම්වලට එළඹීම සදහා එම අරමුදලේ නියෝජිත පිරිසක් අද

Read more

බස් ගාස්තු සංශෝධනය කෙරේ – අවම ගාස්තුව රුපියල් 17 දක්වා ඉහළට -නව ගාස්තු ජනවාරි 5 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මකයි

අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 14 සිට 17 දක්වා රුපියල් 3 කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කෙරේ. පෞද්ගලික බස් සංගම් නියෝජිතයන් හා

Read more