රුසියාව හා යුක්රේනය ඉදිරි යුධ මෙහෙයුම්වලදී නව අත්හදා බැලීම් කිහිපයක්

රුසියාව යුක්රේනයට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සඳහා අලුතින් අත්හදා බැලිම් කිහිපයක් සිදුකරනු ඇතැයි වාර්තා වේ. සර්මාර්ට් අන්තර් මහද්වීපික බැලස්ටික් මිසයිල මේ

Read more

රුසියාව හා යුක්රේනය සාකච්ඡා මේසයට කැදවා ගැනීමට ප්‍රංශය දැඩි උත්සාහයක

රුසියාව හා යුක්රේනය අතර සටන් විරාමයක් ක්‍රියාත්මක කර එම දෙරට සාකච්ඡා මේසයට කැදවා ගැනීමට ප්‍රංශය තවදුරටත් උත්සාහ දරයි. ප්‍රංශ ජනාධිපති

Read more