රුසියානු දේශසීමා අසල දැඩි තදබදයක්

යුක්රේන යුද්ධය වෙනුවෙන් රුසියානුවන් හමුදාවලට කැදවීමත් සමග දේශසීමා හරහා පුද්ගලයන් රටෙන් පලායාමට උත්සාහ දරණ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. රුසියානු

Read more

නේටෝ තර්ජන හමුවේ නව හමුදා කඳවුරු පිහිටුවීමට රුසියාවේ සැලසුමක්

නේටෝ රාජ්‍යයන්ගෙන් එල්ල වන තර්ජන හමුවේ නව හමුදා කඳවුරු පිහිටුවීමට රුසියාව සැලසුම් කරය.ි රුසියානු දේශසීමා අසල රටවල් නේටෝවට ඈඳා ගනිමින්

Read more