රුසියා- යුක්රේන සාකච්ඡා බෙලරූස් හිදි ඇරඹෙයි

රුසියා – යුක්රේන සාකච්ඡා බෙලරූස් දේශසීමාවේදී ඇරෙඹ්. වහාම සටන් විරාමයකට එළඹිම සහ රුසියානු හමුදා යුක්රේන භූමියෙන් ඉවත් කර ගැනිම මෙම

Read more

රුසියාවෙන් යුක්රේනයට ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමේ අවදානම පහව ගොස් නැති බවට ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්.

රුසියාවෙන් යුක්රේනයට ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමේ අවදානම තවමත් පහව ගොස් නැතැයි ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් මහතා කියයි. රුපවාහිනිය ඔස්සේ ඊයේ ජනතාව අමතමින්

Read more