යුක්රේන ජාතිකයන් පිරිසක් කොළඹ රුසියානු තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක

රුසියාව යුක්රේනය ආක්‍රමණය කිරීමට ගත් තිීරණයට විරෝධය දක්වමින් අද පෙරවරුවේ මෙරට සිටින යුක්රේන ජාතිකයන් පිරිසක් කොළඹ රුසියානු තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට

Read more