අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමික්ෂණය සදහා අයදුම්පත් කැඳවෙයි

2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමික්ෂණය සදහා අයදුම්පත් කැඳවෙයි. මේ මස 20 වනදා දක්වා මාර්ගගත

Read more

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා වන කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

2021 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව 2021 / 2022 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාලව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා කඩඉම් ලකුණු ඊයේ

Read more

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම්පත් භාරගැනිම හෙට සිට

2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම්පත් කැඳවීම හෙට ආරම්භ කරන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග

Read more

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම්පත් කැඳවීම ලබන සඳුදා සිට

2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම්පත් කැඳවීම ලබන සඳුදා ආරම්භ කරන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය

Read more

සියලු විශ්ව විද්‍යාල ලබන මාසයේදී යලි විවෘත කෙරේ

සියලු විශ්ව විද්‍යාල ලබන මාසයේදී යලි ආරම්භ කරන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පවසයි.

Read more

විශ්ව විද්‍යාල යලි ආරම්භ කිරිමට රජයේ අවධානය

විශ්ව විද්‍යාල යලි ආරම්භ කිරිම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමු වෙයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් උප කුලපතිවරුන් සමග සාකච්ඡාවක් ලබන සදුදා පැවැත්වෙන බව

Read more

යෝජිත හෙද විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කිරීම කඩිනමින්

යෝජිත හෙද විශ්වවිද්‍යාලය කඩනමින් ආරම්භ කරන බව ඇමති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා කියයි. සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශවල නිලධාරීන් සමග සිය අමාත්‍යංශයේ

Read more

කොරෝනා ව්‍යාප්තියෙන් විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යයන කටයුතුවලට වලට බාධා

කොරෝනා වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යයන කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතු කර ඇතැයි විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

Read more

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා ඉසෙඩ් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

2020 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට අදාලව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සදහා ඉසෙඩ් ලකුණු නිකුත් කෙරේ. ඇඩ්මිෂන් ඩොට් යු

Read more

විශ්ව විද්‍යාල ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සුදානම්

විශ්ව විද්‍යාල ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සුදානම් බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පවසයි. සෞඛ්‍ය

Read more