සමෘද්ධි වැඩිහිටි. ආබාධිත පුද්ගල දීමනා ගෙවිමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් තවත් රුපියල් කෝටි 5200 ක්

සමෘද්ධි වැඩිහිටි හා ආබාධිත දිමනාලාභින්ට මේ වසර සදහා ආධාර සැපයිමට රුපියල් කෝටි 5200 ක ණයක් සැපයිමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඉදිරිපත්

Read more

තවත් නඩුවකින් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා නිදොස් කොට නිදහස්.

2015 වසරේදි ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව පවරා තිබු සමෘද්ධි නඩුවෙන් ඒ මහතා සියලු චෝදනාවලින් නිදොස් කොට නිදහස් කෙරේ. කඩුවෙල

Read more

සමෘද්ධි දීමනාව අද සිට සියයට 28 කින් ඉහළට.

සමෘද්ධි සහනාධාර මුදල අද සිට සියයට 28 කින් වැඩි කෙරේ. වැඩි වු සහනාධාර මුදල සමෘද්ධි මුල්‍ය බැංකු හරහා ලබාගැනිමේ අවස්ථාව

Read more

සියයට 28 කින් ඉහල නැංවු සමෘද්ධි සහනාධාරය හෙට සිට

සෞභාග්‍යයේ දැක්මට අනුව සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් වෙනුවෙන් රජය වැඩි කළ සමෘද්ධි සහනාධාර මුදල් හෙට සිට ලබා ගත හැක. ඒ යටතේ රුපියල්

Read more

සමෘද්ධිලාභින්ට සහ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව නගා සිටුවීමට රජයේ ප්‍රමුඛ අවධානය

සමෘද්ධිලාභින්ට සහ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව නගා සිටුවීමට රජයේ ප්‍රමුඛ අවධානය යොමුවන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. මහින්ද චින්තනයෙන් සමෘද්ධිලාභින්

Read more

පවුල් ලක්ෂ 65කට රුපියල් 5000/- දීමට රුපියල් කෝටි තුන්දහසක්

ලබන 02 වැනිදා සිට අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව වෙත රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව ලබාදිමට රජය රුපියල් බිලියන 30 ක් වෙන්කර තිබේ. සමෘද්ධි

Read more

ජුනි 02 වැනිදා සිට අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට රුපියල් පන්දහසක්

සංචරණ සිමා හේතුවෙන් වඩාත් පිඩාවට පත්වී සිටින අඩු ආදායම් ලාභී ජන කොටස් වෙත ලබන මස 02 වැනිදා සිට රුපියල් පන්දහසේ

Read more

රුපියල් පන්දහසේ දිමනාව ලැබිමට සුදුසු සහ මෙතෙක් නොලැබුණු අයගේ අභියාචනා වලට අනුව ඉදිරි දිනවලදි දිමනාව

රුපියල් පන්දහසේ සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභි දිමනාව ලැබිමට සුදුසු සහ මෙතෙක් නොලැබුණු අයගේ අභියාචනා වලට අනුව ඉදිරි දිනවලදි දිමනාව ලබාදෙන බව

Read more

කුරුණෑගල නිරෝධායනය වන ජනතාවට රුපියල් දසදහසක බඩු මල්ලක් බෙදා දිම ඇරඹේ

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාවට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සැපරීමට මේ වන විට රජය ක්‍රියාකර තිබේ. විශේෂයෙන් අඩු ආදායම්ලාභි

Read more

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල් සඳහා රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව ලබා දීම අදත්

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් ලබා දෙන රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව මේ වන විට පවුල් ලක්ෂ 18 කට ලබා

Read more