බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

Several areas

අවධානය පිණිසයි

අද ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 16 කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

අද පෙරවරු 8.00 සිට රාත්‍රි 12.00 දක්වා පැය 16 ක කාලයක් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන

Read More
ව්‍යාපාරික පුවත්

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක අපනයන පළතුරු වගාව ව්‍යාප්ත කෙරේ

සුළු ව්‍යාපාරික ගොවි පරපුරක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක අපනයන පළතුරු වගාව ව්‍යාප්ත කෙරේ. ඒ අනුව කැවෙන්ඩිස් කෙසෙල්

Read More
අවධානය පිණිසයිදේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද අලුයම පහේ සිට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කළ අතර තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අලුතින් හුදෙකලා කෙරේ

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඊයේ හුදෙකලා කෙරිණි. කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැලැක්විමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍ය්ථානයේ ප්‍රධානි යුදහමුදාපති

Read More
දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කෙරේ

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කරන බව කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැළක්විමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍ය්ථානයේ ප්‍රධානි යුදහමුදාපති

Read More
දේශීය පුවත්

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ

අද උදෑසන 6.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අක්කරෙයිපත්තුව සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කර ඇතැයි කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැළක්විමේ

Read More