සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට එක්වන ලෙස සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට ජනපතිගෙන් ඇරයුම්

ඉතිහාසයේ දරුණුම ආර්ථික අගාදයකට වැටි තිබෙන රට ගොඩනැගිම සඳහා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට එකතු වන්නැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය

Read more