චීනයේ ගංවතුර හේතුවෙන් ලක්ෂ 10 ක් පීඩාවට

චීනයේ ෂැංශි ප්‍රාන්තයට බලපා ඇති ගංවතුර හේතුවෙන් ලක්ෂ 10 කට වැඩි පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි. නාය යාම්

Read more

විදේශීය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෝ අන්තර්ජාතික සහයෝගිතාවයේ වැදගත්කම අවධාරණය කරති.

කොවිඩ් වසංගතයෙන් පසු අන්තර්ජාතික සහයෝගිතාවයේ ඇති වැදගත්කම අන් කවරදාකටත් වඩා ඉස්මතු වී ඇතැයි චීනයේ සිටින විදේශීය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෝ පෙන්වා දෙති.චීනයේ

Read more