එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපතිගෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සුබපැතුම්

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති ෂික් මොහොමඩ් බින් සයිඩ් අල් නහියන් මහතා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සුබපැතුම් එක් කරයි. දුරකථන

Read more