කටුනායක ගුවන් තොටුපල පුලුල් කිරිමේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් අද විවෘත කෙරේ

පැවති යහපාලන රජයේ අදූරදර්ශි පාලනය හේතුවෙන් කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපල පුඵල් කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය නියමිත කාලයේදි අවසන් කිරිමට නොහැකි වු බව අමාත්‍ය

Read more