ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙරේරා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ප්‍රවීන නිවේදකයෙකු, වැඩසටහන් නිෂ්පාදකවරයෙකු, නලුවෙකු හා පාර්ලිමේන්තු භාෂා පරිවර්තකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙරේරා මහතා

Read more