ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් කලාකරුවා මියගොස් අදට වසර 33 ක් සපිරෙයි

දක්ෂ නිවේදකයෙකු හා ගීත රචකයෙකු වු ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් කලාකරුවා මියගොස් අදට වසර 33 ක් සපිරෙයි. නාඳුනන තුවක්කුකරුවෙකුගේ වෙඩි පහරට

Read more

ප්‍රවීන ගුවන්විදුලි නිවේදකයෙකු , ගීත රචකයෙකු කවියෙකු හා සන්නිවේදකයෙකු වු කරුණාරත්න අබේසේකර මහතා මියගොස් අදට වසර 38 ක් සපිරෙයි 1942

Read more