මහනුවර ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ පළමු රන්දෝලි පෙරහර අද

මහනුවර ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ පළමු රන්දෝලි පෙරහර අද විීදි සංචාරය කරයි. අවසන් රන්දෝලි පෙරහර නිකිණි පුර පසලොස්වක පොහොය යෙදෙන ලබන

Read more

රුහුණු කතරගම ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ 6 වන දිනය අද

මහනුවර ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ දෙවන කුඹල් පෙරහර අද වීදි සංචාරය කරයි. ශ්‍රී දළදා මාළිගයෙන් ගමන් ආරම්භ කරන පෙරහර දළදා වීථිය.

Read more

මහනුවර ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ පළමු කුඹල් පෙරහර අද

මහනුවර ඇසල පෙරහර මංගල්‍යය පළමු කුඹල් පෙරහර අද වීථි සංචාරය කරයි. පස්වරු 6.00 ට පමණ ශ්‍රී දළදා මාළිගයෙන් ගමන් ආරම්භ

Read more