ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි තෛපොංගල් උත්සවය සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සංවිධාන කළ තෛපොංගල් උත්සවය සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සංස්ථා පරිශ්‍රයේදී අද පෙරවරුවේ පැවැත්වින. එහිදී

Read more

ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී හඩ්සන් සමරසිංහ මහතා යළි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති ධුරයට

ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී හඩ්සන් සමරසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති ධුරයට පත් කෙරේ. ඒ මහතා මීට පෙර කිහිප වතාවක්ම

Read more