තම රටේ ජාතික ධජය සහ ජාතික ගීතය නොමැතිව ඉදිරි තරග සදහා ක්‍රිඩා කරන ලෙස ලෝක පාපන්දු සම්මේලනයෙන් රුසියානු ක්‍රිඩකයන්ට දැනුම් දීමක්.

යුක්රේනය ආක්‍රමණය කිරිමත් සමග රුසියානු පාපන්දු ක්‍රිඩකයින්ට තම රටේ ධජය සහ ජාතිය ගීය නොමැතිව ඉදිරි තරග සදහා ක්‍රිඩා කරන ලෙස

Read more

මෙරට කොවිඩ් එන්නත් අවශ්‍යතාව සපුරාලීමට මැදිහත් වන්නැයි ස්වීඩන් රජයට ඉල්ලීමක්

මෙරට කොවිඩ් එන්නත් අවශ්‍යතාව සපුරාලීම සදහා මැදිහත් වන්නැයි ශ්‍රී ලංකාව ස්වීඩනයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. එරට ශ්‍රී ලංකා තානාපති දර්ශන එන් පෙරේරා

Read more

නව කොරෝනා වෛරසය ප්‍රභේදය බ්‍රිතාන්‍යය ආක්‍රමණය කරයි

නව කොරෝනා වෛරසය ප්‍රභේදය බ්‍රිතාන්‍යය ආක්‍රමණය කරයි. ඒ අනුව රටවල් 40 ක් යළිත් වරක් බ්‍රිතාන්‍යයට සංචරන සීමා පනවා ඇත. ස්වීඩනය

Read more