අධ්‍යාපනය සදහා මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 400 ක්

ලබන වසරේදි ගුරු වැටුප් වැඩි කිරිමක් සිදු නොවන බව අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි. වසර 25 ක කාලයක් පුරා නොවිසදුණු

Read more

21 වැනි දින පාසල් ඇරඹිමෙන් පසු සේවයට වාර්තා කිරිමට රටපුරා ගුරුවරුන් සූදානමින්

ගුරු සංගම්වල ඉල්ලිම් සම්බන්ධයෙන් විසදුම් ලබාදිම සදහා රජය පත්කළ අමාත්‍ය අනු කමිටුව එම සංගම් ඉදිරිපත් කළ යෝජනා 11 න් 10

Read more