ආර්ථික අර්බුදයේ පීඩනය ජනවාරි මාසයේ පහළ යනු ඇතැයි මහබැංකු අධිපති කියයි

ආර්ථික අර්බුදයත් සමග ඇතිවී තිබෙන පිඩනය ලබන ජනවාරි මාසය වන විට පහව යනු ඇතැයි මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්

Read more

ජාත්‍යන්තර ගුවන් සමාගම් 35 ක් යලි වාණිජ ගුවන් සේවා ආරම්භ කිරීමට සුදානම්

ජාත්‍යන්තර ගුවන් සමාගම් 35 ක් යලි වාණිජ ගුවන් සේවා ආරම්භ කිරීමට කැමැත්ත පළකර ඇතැයි සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

Read more

රත්මලාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ක්ෂේත්‍ර පහක් ඔස්සේ සංවර්ධනය කිරිමට සැලසුම්

රත්මලාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර පහක් ඔස්සේ සංවර්ධනය කිරිමට සැලසුම් කෙරේ. ඊට අවශ්‍ය මූලික සැලසුම් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි

Read more