වාරණ නියෝගයට අනුව රජයේ හෙද නිලධාරින්ගේ සංගමය වැඩවර්ජනයෙන් ඉවත් වෙයි

අධිකරණය නිකුත් කළ වාරණ නියෝගයට අනුව රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය සෞඛ්‍ය වැඩ වර්ජනයෙන් ඉවත් වෙයි. සංගමයේ සභාපති සමන් රත්නප්‍රිය මහතා

Read more

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ වැඩවර්ජනය අඛණ්ඩව

තම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය පවසයි. දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා සමග අද පෙරවරුවේ පැවැති සාකච්ඡාව අසාර්ථක

Read more

අදත් හෙටත් විදුලිය විසන්ධීවීමක් කිසිසේත් සිදු නොවන බවට විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාගෙන් සහතිකයක්

වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් මගින් අදත් හෙටත් රටම අදුරේ තබන බවට ඇතැම් වෘත්තීය සමිති පැවසුවද එවැනි විදුලිය විසන්ධිවීමක් කිසිසේත් සිදු නොවන බව

Read more