සියලු දුම්රිය ස්ථානවල වගකිීම පොලිසිය යටතට

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ වර්ජනය හේතුවෙන් සියලු දුම්රිය ස්ථානවල වගකීම පොලිසිය වෙත පැවරීමට පියවරගත් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසයි. ඒ

Read more

බේරුවල දුම්රිය ස්ථානයේ සේවකයෙකුට කොරෝනා

බේරුවල දුම්රිය ස්ථානයේ සේවකයෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වීම හේතුවෙන් දුම්රිය ස්ථානය තාවකාලිකව වසා දමා ඇතැයි දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ ලේකම් කසුන් චාමර

Read more

දුම්රිය ධාවන කටයුතු වල ද වෙනසක්

බස්නාහිර පළාතට ඊයේ පැනවූ සීමා හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවන කටයුතු වල ද වෙනසක් සිදුකර ඇත. ඒ අනුව බෙලිඅත්ත. මහනුවර මහව. පුත්තලම

Read more